ADR Services

IMEX Cargo Logsitcs verricht ook gevaarlijke goederen vervoer en afhandeling.

Onze chauffeurs zijn opgeleid en gecertificeerd tot het vervoeren van uw gevaarlijke goederen. Naast ADR basis, zijn onze chauffeurs ook bevoegd tot het vervoeren van Klasse 1 (Ontplofbare stoffen en voorwerpen) & Klasse 7 (Radioactieve stoffen).

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen beschikken wij over wagens die speciaal uitgerust zijn volgens de ADR regelgeving.

Tot slot kunnen wij ook de afhandeling verzorgen, door middel van de juiste etiketten te plaatsen op uw verpakkingen en de juiste begeleiding te bieden.